GLK    NOVINKY    AKCIE    ČLENOVIA    DISKUSIA    GALÉRIA    TAKÍ SME BOLI    GELO  
  index » takí sme boli   Vlado Linek © 2023 glk@glk.sk 03.02.2023  
KOMENTÁR K ČLÁNKU

REAKCIA
Autor:
Email:
Téma: *
Text: * V našom krúžku vznikla ďalšia skupinka. Anjeli strážni. V našich Nepísaných stanovách máme rôzne pravidlá, ktoré si aj tak nikto nepamätá, ale občas si na jedno spomenieme. Vtedy keď prijímame nových členov.
7x7= *
 203054