GLK    NOVINKY    AKCIE    ČLENOVIA    DISKUSIA    GALÉRIA    TAKÍ SME BOLI    GELO  
  index » novinky   Vlado Linek © 2020 glk@glk.sk 17.02.2020  
NOVINKY
LAVÍNOVÝ KURZ 2017
23.03.2017 22:00 | 1827x | komentár: 1x

Nové trendy v lavínovej prevencii a záchrane

Možno si nejeden geriater, ktorý sa venuje skialpinizmu už nejaký ten rok, či desaťročie, povie, že načo by mu bol Lavínový kurz, čo také jemu skúsenému môže dať. Jedna vec sú ale akési skúsenosti a iná, keď môže na valiacu sa lavínu vytiahnuť certifikát o absolvovaní kurzu s pečiatkou a lavína sa poslušne zastaví.


Základná pomôcka ochrany pred lavínou.

Dvaja členovia GLK –Náčelník Rudiger a Peter Pedrotti dostali ako darček na Vianoce účasť na Lavínovom kurze vo Vysokých Tatrách. V skutočnosti boli vyslaní Inovačným Centrom GLK – IC GLK na tajnú misiu, aby prezentovali inovatívne prvky lavínovej prevencie a záchrany. Ako podporné (skôr kontrolné) družstvo im boli pribalené aj manželky.
Kurz viedol skúsený lektor, horský vodca a záchranár Kuro, Trnavčan, prezývaný Lipták. Počas dvoch dní a dvoch večerov profesionálne predviedol účastníkom klasické spôsoby lavínovej prevencie a záchrany. Boli to najmä prednášky o vplyve počasia, výbere terénu a používaní lavínových pomôcok, praktické ukážky kopania rôznych druhov snehových sond, taktiku vyhľadávania zasypaných, používanie vyhľadávacích prístrojov, určovanie druhov snehu, podmienky vzniku lavín a pod. Prednášky a praktické prezentácie boli zaujímavé a veľmi podnetné, frekventanti však zistili, že do súčasnej teórie a praxe lavínovej prevencie a záchrany prenikajú nové prvky veľmi pomaly o najnovších objavoch a vynálezoch ani nehovoriac.

Vyhľadávacie lavínové prístroje

Z hľadiska záchrany po zásahu lavínou je rozhodujúcou požiadavku čo najrýchlejšie lokalizovanie zasypaných. V súčasnosti sa na lokalizáciu používajú lavínové vyhľadávacie prístroje LVP (analógové alebo digitálne) pracujúce na báze rádiových frekvencií. LVP pracujú v dvoch módoch – send pri túre a sérč pri vyhľadávaní. Jednotlivé prístroje sa líšia svojim vybavením, počtom antén, presnosťou, možnosťami softvéru, ale všetky pracujú prakticky na rovnakom princípe.
Moderné trendy vo vyhľadávaní, ktoré postupne prenikajú do praxe (a Slovensko je v tomto smere jednou z najprogresívnejších krajín) reagujú na čiste praktickú, cenovo úspornú a radosť prinášajúcu taktiku vyhľadávania.
Výskum vedcov z lavínovej sekcie IC GLK zameraný na používanie výstroja skialpinistov a skitúrerov neprekvapivo zistil, že kým v otázkach používania základných lavínových pomôcok ako sú lopata, sonda, vyhľadávač, čakan či prilba existuje bohatá diskusia, prípadne si skialpinisti zabúdajú či zámerne niektorú súčasť nezoberú, jednu pomôcku majú pri sebe vždy. A to aj bez toho, aby sa spomínala v nejakých príručkách, či prezentovala na kurzoch.
Je to samozrejme ploskačka (pre multilingvistov hipflask, placatka, petaca, flachflasche, плоская бутылка alebo familiárne flatbotľa). Treba priznať, že aj tu sa medzi používateľmi vedú občas spory, ale týkajú sa len veľkosti a najmä obsahu. Niekto preferuje kvalitu z likéršopov, niekto domovinu a nájdu sa iste i takí, ktorí nepohrdnú ani čistiacimi, či riediacimi látkami. Diskusia na tému zobrať alebo nezobrať prakticky neexistuje. Bol dokonca zaznamenaný prípad, kedy jeden poctivý skitúrer až v cieli zistil, že si ploskačku zabudol (počas túry kolovali ploskačky ostatných účastníkov) a tak sa pre ňu hneď vrátil a zabsolvoval túru ešte raz.
Výsledky výskumu viedli vedcov k úvahe, či nevyužiť túto, nielen čisto slovenskú vlastnosť účastníkov zimných túr na inovovanie spôsobu vyhľadávania. Aby sa lepšie vžili do roly a pocitov vyhľadávačov skúšali najprv na sebe účinky rôznych druhov obsahu ploskačiek. Keď sa promile alkoholu v krvi blížilo k percentu bol objav na svete.
Áno, na vyhľadávanie stačí obyčajný alkoholtester!
Výhody používania alkoholtesteru (AT) oproti drahým rádiom riadených prístrojov typu Pieps, Ortovox, Barryvox a.i. sú nesporné: je lacnejší, presnejší, s oveľa väčším dosahom a s jednoduchšou obsluhou - vysielačom je vaše telo (ktoré si na túru väčšinou nezabudnete zobrať), nemusíte nič zapínať a ani prepínať send či sérč. Práca s ním je podobná ako s elektronickými vyhľadávačmi. Zapnete tester a začnete s vyhľadávaním cik-cak dolu svahom. Podľa stúpajúcich promile zisťujete smer k zasypanému. Keď promile začnú klesať, je to znamenie, že sa vzďalujete a nad zasypaným by ste mali spraviť kríž. Teda použijete metódu kolmíc, kríž nad ním môžete spraviť, až keď ho do dvoch dní nenájdete.
Na vyhľadávanie viacerých zasypaných sa odporúča použiť novinku na trhu – alkoholtester pre desiatich testovaných súčasne. Vyvinuli ho v Kriminálnom a expertíznom ústave PZSR na základe patentu IC GLK a spolupráce firmy Pieps. Impulzom bol prípad nemenovaného futbalového reprezentanta Vladka Bieleho, keď polícia zistila, že auto riadia desiati spolujazdci a nie reprezentant sediaci za volantom.
Táto nová metóda vyhľadávania bola podrobená náročným skúškam. V teréne dosahovala takmer stopercentnú účinnosť. Tých niekoľko dodnes nenájdenných zasypaných dobrovoľníkov sa neráta, lebo sa dodatočne zistilo, že podvádzali – boli abstinenti.
Účinnosť vyhľadávania sa dá zvýšiť aj autogénnym tréningom a vhodnou prípravou na túru. Obľúbená je najmä metóda „pol na pol“. Rovnaké množstvo tekutiny akým sa plní ploskačka sa snažíme čo narýchlejšie dostať do krvi už na štarte túry. Túto metódu vyžadujú horskí vodcovia od svojich klientov najmä v situáciách, keď je možný pád lavíny už pri chate (napríklad zosuv zo strechy).


Alkoholtester vyvinutý v spolupráci s firmou Pieps zobrazuje momentálne 1,2 promile. Podľa skúseností je zasypaný ešte
najmenej 50 – 100 metrov ďaleko. 


Experimentálna ploskačka vyvinutá v spolupráci s firmou Mammut. Po konzumácii celého obsahu funguje ako ABS batoh s dostatočným objemom vzduchu bez potreby nafukovania.V prípade, že je lyžiar predsa len zasypaný, po vypití takéhoto množstva je nájdený aj bez alkoholtesteru.


Rôzne druhy ploskačiek. 

Lavínové sondy

Vedci z lavínovej sekcie IC GLK v snahe vytvoriť inovovaný vyhľadávací set sa zamerali aj na takú na pohľad jednoduchú a rokmi nemeniacu sa vec ako lavínová sonda.
Lavínová sonda je nevyhnutným vybavením pre úspešnú lavínovú záchranu. Slúži na presnejšiu lokalizáciu a hĺbku zasypaného. Je to v podstate skladacia tyč, z ľahkých materiálov, rôznych dĺžok od dvoch do troch metrov. Dlhšia je zbytočná, pretože sa zistilo, že nikomu sa nechce kopať viac ako 3m.
Klasickou sondou sa zisťuje „pohmatom“ kde je pes zakopaný, teda kde leží zasypaný.
Účastníkov kurzu učia, akú polohu zaujať v lavíne po zasypaní. Nedoporučuje sa otŕčať smerom hore telesné otvory, do ktorých by mohla sonda ľahko skĺznuť ani vytriešťať oči na záchranárov. Poisťovne (dokonca aj Alpinverain) veľmi neochotne preplácajú slepecké zdravotné pomôcky, preto nie je vhodné si pod lavínou pri čakaní na záchranu snímať z očí slnečné, či lyžiarske okuliare.
Na klasickú lavínovú sondáž však treba mať predovšetkým cit. Skúsení záchranári dokážu sondou hmatať a vedia rozoznať či narazili na lyžiarovu topánku alebo lyžiarov rozkrok. Vedia chuťou rozoznať, že to hnedé na konci sondy je kamzičí alebo ľudský metabolický produkt. Ale či patrí zasypanému alebo je to relikt z letnej turistickej sezóny sa zisťuje už ťažšie.
Aby týmto nepresnostiam odzvonilo, bola v IC GLK vyvinutá sonda novej generácie. Duté vnútro sondy je osadené alkoholuodolnou hadičkou, spodná časť sondy je magnetická a špic je ukončený výmenným dutým vrtáčikom. Spôsob vyhľadávania s touto sondou sa odlišuje v tom, že sa nevyhľadáva telo zasypaného ale kovové duté predmety. Magnetická časť sondy je neomylne navádzaná ku kovovým predmetom výstroja. Zvuk dutého kovu pod snehom môže znamenať jediné – ploskačka! Áno, istá pravdepodobnosť, že sa jedná o zakopanú truhlicu pokladu, slabo zahrnutý ropovod či plynovod alebo zabudnutú kabínu lanovky tu je, ale povedzte, nájde sa niekto, kto by neroznal ten charakteristický zvuk?
A kde je ploskačka, tam je aj zasypaný. No o to teraz nejde. V prvom rade je potrebné „poklopom“ zistiť množstvo obsahu. To podľa zvuku dokážu snáď aj menej skúsení záchranári. Doporučuje sa mať pred zasypaním lavínou aspoň nejaký obsah v ploskačke aby sa motivácia záchranárov neblížila k nule.
Dutý kovový vrtáčik a hadička v sonde slúžia na to, že keď už je jasné, že sa zasypaného neoplatí vykopávať ploskačka sa sondou jemne navŕta (šúchaním sondy dlaňami pravekého lovca rozkladajúceho oheň) a obsah ploskačky sa vysaje. Ani v tomto prípade sa sondy nevyrábajú dlhšie ako tri metre aj keď pre drahocenný obsah by sa to oplatilo. No len málokto má taký silný cuc aby dokázal sať z hĺbky vyše troch metrov.


Inovovaná sonda, zo setu firmy Pieps. Na vrchnej strane je ukončená násoskom na efektívnejšie sosanie, spodný špic je vymeniteľný za duté vrtáky.


Dutý vrták – nástavec na koniec sondy.


Dutý vrták – nástavec na koniec sondy.


Lavínové lopatky

Lavínová lopatka patrí do svätej trojice lavínovej výbavy spolu s vyhľadávačom a sondou, jej použitie netreba snáď bližšie vysvetlovať. Zasypaní bývajú väčšinou značne nespokojní, keď ich inovovanými vyhľadávacími pomôckami nájdeme do niekoľkých sekúnd, ale vyhrabávame ich rukami alebo lyžami tri dni.
Lavínová lopatka má dve základné vlastnosti – keď ju potrebujete je malá, keď ju nosíte je veľká a ťažká.
Najmä na poslednú vlastnosť zamerali vedci z IC GLK svoju pozornosť. Modernizácia pomocou ultraľahkých materiálov (alobal, mikrotén, potravinová fólia a pod.) sa ukázala ako slepá ulička – lopatky nemali dostatočnú pevnosť. Vedci nakoniec celý výskum vsadili na jednu kartu. V 3D modelovacom softvéri skonštruovali optimálne odľahčený model lopatky z tradičných materiálov, ktorý podrobili aj skúškam v aerodynamickom tuneli. Obstál s koeficientom lepším ako Räikkönenove Ferrari.
V súčasnosti na modeli (pre svoj tvar nazývaný aj pičfork) prebiehajú beta testy na sucho, pičfork ešte nebol vyskúšaný v ostrej prevádzke. To nebolo žiadnou prekážkou pre niekoľkých renomovaných výrobcov, ktorí si zakúpili licencie a začali výrobok vyrábať. Veria, že ich marketing bude úspešný a zdôrazňovaním pozitívnych vlastností dosiahnu obchodný úspech. Použiteľnosť výrobku pre nich býva ako vždy druhoradá (resp. treťo - až štvrtoradá). Na druhej strane, netreba byť veľkým odborníkom aby človek na prvý pohľad posúdil júzerfrendly vlastnosti a vysokú efektivitu pičforku pri nasadení v teréne aj bez odskúšania.


Základný model odľahčenej lopatky – pičforku, vynikajúci pri kopaní v prašane.


Maximálne odľahčený model pičforku určený najmä pre pretekársky skialpinizmus.


Model určený na dohrabávanie zasypaného. Používa sa, keď už sme k zasypanému blízko, má chránené hroty, minimalizujúce riziko slepoty alebo kastrácie.

Tabuľka na určovanie druhov snehu

Vedci z IC GLK pri svojich potulkách svetom narazili vo vykričanej štvrti kolumbijskej Bogoty (kam sa samozrejme zatúlali len absolútnou náhodou) na zaujímavú pomôcku, ktorú používali aj poskytovateľky príjemných, ale nemravných služieb. Bola to doštička, s miestnym názvom Tabla de Escobar ( Eskobarova tabuľka). Slúžila na názorné dorozumievanie sa s turistami v obchodnom styku. Bola obojstranná – jedna strana bola určená pre drogových dílerov - DD strana. Druhá sa používala vo verejných domoch - VD strana.
Vedci s počudovaním zistili, že s minimálnymi zásahmi, sa dá tabuľka využiť ako výborná pomôcka v lavínovej prevencii na určovanie veľkosti, vlhkosti, tvrdosti a druhu snehového zrna.
Okrem prekladu do slovenského jazyka boli potrebné na tabuľke vykonať tieto zmeny:
DD strana – počet zmien NULA.
Tabuľky uverejnené na tejto strane pôvodne zobrazovali veľkosť a druh zŕn kokaínu, čiže „koksu“, resp. „snehu“. Podľa veľkosti a druhu zŕn sa v Kolumbii označuje pôvod a kvalita kokaínu. Na Slovensku druh a veľkosť snehového zrna má vplyv na jeho vlastnosti pri zaťažení. A keďže aj v dílerskej hantýrke boli jednotlivé druhy „snehu“ pomenované rovnako, napr. nový sneh (nuevo nieve), firn (viejo nieve), dutinová inoväť (cavidad escarcha) a pod. naozaj stačil len preklad. Dokonca na chlp sedia aj rastre veľkosti snehu a „snehu“. (V lingvistickom okienku sa možno dozvedieť, že slengové pomenovanie kokaínu „sneh“ nevzniklo kvôli jeho snehobielej farbe ale preto, že sneh, najmä jeho najjemnejšia forma púder vyvoláva v lyžiarskych nadšencoch podobné účinky triašky, extázy a delíria ako droga.)


Eskobarova tabuľka, DD strana – ako vidno naozaj stačil len preklad.


V Stredisku lavínovej prevevencie skúmajú snehovú vzorku v rovnakom tvare ako v Kolumbii „sneh“. Na to, aby zistili všetky vlastnosti snehu, si z neho snehoví someliéri aj šňupnú.


VD strana – tieto tabuľky slúžili na pomenovanie vlastností a kvality ženských a mužských reprodukčných orgánov. Tu bola zmena veľmi jednoduchá, stačilo druhý stĺpec, kde bol cenník v pesos, nahradiť stĺpcom teploty snehu. Prvý stĺpec pôvodne označoval kvalitu a pripravenosť vstupného orgánu poskytovateľky. V treťom stĺpci boli uvedené pomôcky na určenie veľkosti otvoru. A štvrý stĺpec sa týkal potenciálneho klienta a jeho telesnej pripravenosti prijať službu. Bez zmeny bola preložená aj výstraha nad tabuľkou tvrdosti, ohľadne potenciálneho nebezpečenstva pri zvýšenej tvrdosti orgánu, aj keď sa vedcom dodnes nepodarilo zistiť jej pôvodný význam.
Eskobarova tabuľka bola nezištne poskytnutá Horskej záchrannej službe a Stredisku lavínovej prevencie, ktoré ju dodnes úspešne používajú bez toho, aby tušili jej pôvod.


VD strana Eskobarovej tabuľky. Pôvodne zobrazovala rôzne stupne
kvality vstupného otvoru a vstupujúceho predmetu. 

Vývoj v inováciách vyhľadávacích a záchranných pomôcok sa samozrejme nekončí. Sme presvedčení, že po budúcoročnom veľtrhu ISPO zaplavia trh výrobky na báze objavov IC GLK a že lavíny konečne prestanú byť nočnou morou lyžiarov.
„Nech radosť z vyhľadávania naveky zvíťazí nad strachom zo zasypania!“

Účastníci kurzu:
E. Kuro L. – vedúci kurzu, horský vodca UIAGM, IVBV, IFMGA, viacnásobný víťaz nosičskej stovky, nevyliečiteľný (idealista a naturalista)
Náčelník Rudiger – vedúci výskumu, degustácia obsahu ploskačiek
Peter Pedrotti – praktikant, materiálno-kvapalinové zásobovanie
Tamara – predsedníčka predstavenstva
Zuzka - predsedníčka dozornej rady
Marian – nezávislý konzultant a supervajzor
Barborka – marketing, čírlíderka

Zapísal: PeterKOMENTÁR K ČLÁNKU

LAVÍNOVÝ KURZ 2017 [23. 3. 2017 22:28:42] - reagovať

NAJNOVŠIA

  • LAVÍNOVÝ KURZ 2017 [Duco - 28. 3. 2017 22:09:08] - reagovať
    Peto vdaka rady si b eriem k srdcu vyzbroj zaktualizujem a pojdem v july do tatrov vyskusat skialp bezpecne. Aj tie odlahcene lopaty sa mi pacia trochu mi pripominaju vidly na seno ale je pravda ze je to rokmi overeny tvar
    Verim ze pri takejto vybave uz nepadne ani jedna lavina. Ale ked vypijes celu tu tapku tek cesky priatelia by povedali lavina sice pada ale mne jiz to nevadi
VŠETKY

  • LAVÍNOVÝ KURZ 2017 [Duco - 28. 3. 2017 22:09:08] - reagovať
    Peto vdaka rady si b eriem k srdcu vyzbroj zaktualizujem a pojdem v july do tatrov vyskusat skialp bezpecne. Aj tie odlahcene lopaty sa mi pacia trochu mi pripominaju vidly na seno ale je pravda ze je to rokmi overeny tvar
    Verim ze pri takejto vybave uz nepadne ani jedna lavina. Ale ked vypijes celu tu tapku tek cesky priatelia by povedali lavina sice pada ale mne jiz to nevadi139603